Skip to main content

Milí přátelé,

možná vás napadá otázka „A co dělají sestry ze Dvora v době všeobecné karantény?“ Rozhodly jsme se na současnou situaci zareagovat dvěma způsoby.

Za prvé prakticky – spolu s dalšími pracovníky Farní charity Dvůr Králové n. L. jsme se zapojily do šití roušek. V této pomoci budeme pokračovat, tak dlouho, jak bude potřeba a než dojde materiál :). Ráda bych také poděkovala všem, kdo dodávají látky apod. Zároveň se také zajímáme o potřeby nám známých starších osob.

Druhá věc, pro kterou jsme se rozhodly, je modlitba. K našim obvyklým každodenním modlitbám jsme přidaly půl hodiny adorace, při které prosíme za vše, co se nyní děje a vyprošujeme milosrdenství pro celý svět.

„Má dcero, jestliže skrze tebe požaduji od lidí úctu k mému milosrdenství, máš na prvním místě ty vynikat touto důvěrou v mé milosrdenství. Požaduji od tebe skutky milosrdenství pramenící z lásky ke mně. Milosrdenství máš bližním prokazovat vždy a všude, nemůžeš se tomu vyhnout, vymluvit se, ani ospravedlnit.
Předkládám ti tři způsoby, jak prokazovat bližním milosrdenství: první-skutkem; druhý-slovem; třetí-modlitbou. V těchto třech stupních je obsažena plnost milosrdenství a je nezvratným důkazem lásky ke mně. Takto duše oslavuje a ctí mé milosrdenství.“
(Slova Pána Ježíše ke sv. Faustyně Dn. 742)

S přáním pokoje

Vaše sestry KMBM