Skip to main content

Možná si letos mnozí z Vás kladou otázku, jak slavit Svátek Božího milosrdenství v dnešní době. Stejně jako minulý týden, zůstáváme všichni ve svých domovech a modlíme se spolu se svými blízkými v kostele našich rodin. Náš duchovní život naštěstí nezná žádné hranice či karanténu a prosby, které přednášíme, či touhy, které v sobě nosíme, stoupají k Bohu bez překážek. Rozjímejme tedy o velikosti Božího milosrdentví a vyprošujme ho pro celý svět.

„Boží milosrdenství je naše osvobození a naše štěstí. Žijeme z milosrdenství a nemůžeme si dovolit obejít se bez něj, je vzduchem, který dýcháme. Jsme příliš chudí, abychom si kladli podmínky, potřebujeme odpouštět, protože potřebujeme, aby nám bylo odpuštěno.“ (Papež František, katecheze 18.3. 2020; https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30795)

 

Připojume zde také článek otců pallotinů, který Vám napoví, jak můžete letošní svátek prožívat:

Drazí ctitelé Božího milosrdenství,

bohužel, kvůli pandemii se pouť na Svátek BM ve Slavkovicích nemůže uskutečnit, jak jsme to plánovali. Otec nuncius do Slavkovic 19. dubna nepřijede.

V den Svátku BM bude ve Slavkovicích jenom mše svatá v 15.00 hod. bez účasti lidu. Spojme se ale všichni tento den prostřednictvím Radia Proglas. Od 15.00 hod. mši svatou bude v neděli 19. dubna 2020 Radio Proglas ze Slavkovic přenášet.

V den Svátku BM nebude také příležitost ke svaté zpovědi jako v předchozích letech. Probuďte ale tento den v sobě touhu získat plnomocné odpustky, které spojil se Svátkem BM sv. Jan Pavel II. On to udělal pro ty, kdo nebudou schopni jít tento den do kostela. Tehdy myslel třeba na námořníky apod. (Dnes jsme i na pevnině tak trochu námořníky, a proto bychom si měli vzpomenout na událost, jak Pán Ježíš vyzval Petra, aby k němu šel po vodě. „Přijď ke mně po důvěře“ – tak by to možná Pán řekl nám.) Co tedy udělat, abychom mohli získat v den Svátku BM plnomocné odpustky? Obvyklé podmínky získání odpustků jsou: sv. smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysly Sv. otce. Kdo tyto podmínky však nemůže splnit (což je situace třeba spojená s pandemií), může v den Svátku BM získat plnomocné odpustky, pokud se zříká svých hříchů se záměrem – až to bude možné – přistoupit ke sv. smíření, sv. přijímání a pomodlit se na úmysly Sv. otce. A kromě toho v den Svátku BM se před obrazem (nebo obrázkem) milosrdného Ježíše pomodlí 1x „Otče náš“ a 1x „Věřím“ a přidá k tomu 1x výzvu k milosrdnému Pánu Ježíši, např.: „Ježíši, důvěřuji Ti!“.

Celý text dekretu sv. Jana Pavla II. najdete ZDE