Skip to main content

Ve dnech 13. – 14. září si připomínáme 85. výročí zjevení korunky k Božímu milosrdenství.  Tuto modlitbu nadiktoval Pán Ježíš sestře Faustyně ve Vilně roku 1935. Nejprve se ji modlila sama sestra Faustyna, ale zásluhou jejího zpovědníka P. Sopocki byla záhy rozšířena mezi věřící. Tato modlitba je pro nás všechny darem a skrze ni můžeme vyprosit mnoho milostí.

Více o modlitbě korunky