Skip to main content

Prvního listopadu slavíme svátek Všech svatých. Připomínáme si a prosíme o přímluvu všechny, kteří již dosáhli cíle svého života – spojení s Bohem na věky. Jako řádové setry zvlášť důvěrně prosíme o přímluvu ty svaté, kteří měli nějaký vztah s naší Kongregací. Především sv. sestru Faustynu,  velkou apoštolku Božího Milosrdenství, sv. arcibiskupa Zygmunta Szczesného Felinského, varšavského pastýře a dobrodince Kongregace na počátku jejího  vzniku. Dále sv. Jana Pavla II., velkého papeže Milosrdenství a dnes již patrona Kongregace. A nesmíme zapomenout ani na bl. Michala Sopočku, dlouholetého zpovědníka sester, a také sv. Faustyny.

Tento den je v naší Kongregaci výjimečný ještě z jiného důvodu. Se všemi sestrami působícími po celém světě se radujeme z „narození“ naší Kongregace. Letos naší řeholní rodina slaví již 158 let. Právě v první listopadový den v roce 1862 arcibiskup Zygmunt Szczesny Felinski posvětil kapli a první dům Milosrdenství ve Varšavě na Žytné ulici. Zde naše sestry pomáhaly „padlým“ ženám vrátit se do důstojného života a k víře v Boha.

Během dalšího desetiletí povstaly další domy Milosrdenství, a to přímo v centru Krakova a posléze v dnes v již slavných Lagievnikach. Pak se otevíraly nové kláštery v Polsku a jinde ve světe až jsme převzaly štafetu my, sestry ve Dvoře Králové n. L.

Pro nás, jakožto členky Kongregace Matky Božího milosrdenství je proto první dušičkový den příležitostí nanovo pohlédnout do naší téměř dvě století dlouhé historie. Především vzpomínáme na naši zakladatelku hraběnku Teresu Evu Potockou. Věříme, že ona i naše zesnulé sestry, chovanky a apoštolové Božího milosrdenství ze sdružení „Faustinum“, nám svou přímluvou z domu Otce pomáhají v našem společném díle šíření Boží milosrdné lásky uprostřed dnešní složité doby. 

 

Všemohoucí a milosrdný Bože,

děkujeme ti za 158 let existence naší Kongregace.

Svěřujeme ti naši přítomnost i budoucnost a prosíme,

aby v ní mohly být naplněny všechny tvé plány. 

Sv. Zykmunde, oroduj za nás

Sv. s. Faustyno, oroduj za nás

Sv. Jane Pavle II., oroduj za nás

Bl. Michale, oroduj za nás