Skip to main content

V posledních měsících jsme v pokušení stěžovat si na to, co nemůžeme a co by bylo, kdyby bylo … Tak mě napadá: nenechme si vzít rok sv. Ludmily. I když je svatoludmilské jubileum záležitostí především lokální církve, nádherně koresponduje s aktuálními celocírkevními imperativy, především výchovou a vzděláním.

V září 2019 totiž papež František oznámil záměr svolat do Říma veřejné činitele z výchovně vzdělávací oblasti a pozvat je ke spolupráci na tzv. Globálním výchovném spojenectví. Řekl tehdy: „V encyklice Laudato si´ jsem vyzval všechny ke spolupráci na péči o náš společný dům. Abychom pochopili naléhavost této výzvy, musíme se zaměřit na výchovu, která otevírá mysl i srdce širšímu a hlubšímu porozumění realitě.“ Tento výchovný přístup nás má přivést k universální solidaritě a novému humanismu. Velká konference se nakonec v květnu 2020 neuskutečnila, nicméně apel svatého otce neztrácí nic ze své aktuálnosti.

Ani na naší politické scéně nezůstalo významné výročí bez odezvy. 1. října 2020 byl slavnostním aktem Senátu zahájen Rok kněžny Ludmily, který má připomenout význam této světice při utváření základů české státnosti. Odborné a duchovní aktivity, jako jsou například svatoludmilské poutě, vědecké konference, vydávání publikací, pořádání výstav a další převzal do své režie Spolek svaté Ludmily. V rámci speciálního projektu nám už nyní nabízí podněty k připomenutí a dobrému využití přínosu svaté Ludmily jako první české panovnice, první české pokřtěné ženy, babičky i vychovatelky sv. Václava a první české světice. Informace najdeme na: https://www.svataludmila.cz/cs/

Na závěr bych se ještě ráda podělila se zážitkem svatoludmilské úcty u našich východních sousedů. Na celém Slovensku se nachází pouze jediný kostel zasvěcený svaté Ludmile a to v Prakovcích, okres Gelnica. Spolok svätej Ludmily z Prešova tu každoročně pořádá pouť k její olavě s celodenním programem. Měla jsem tu možnost zúčastnit se jí v roce 2019. Už tehdy jsme tam v rámci přípravy na jubileum vyráběli transparent (spolu s ním jsou vyfoceny všechny přítomné Ludmily). Zda s ním letos vyrazí na Tetín, či ne, to nevím, ale slavnostně naladěni už naši sousedé jsou.