Skip to main content

Svátek Božího milosrdenství slavíme v celé církvi již od roku 2000. Připravujeme se na něj také novénou, která začíná na Velký pátek.

Každý den, počínaje Velkým pátkem, se modlí korunka k Božímu milosrdenství. K této novéně se pojí mnohé milosti: „Pán mi řekl, abych se modlila tuto korunku po devět dnů před svátkem milosrdenství.“ Ježíš řekl dále sestře Faustyně: „Při této novéně udělím duším mnoho milostí.“

Mnohdy se k této základní novéně, skládající se pouze z korunky, přidává také text novény, kterou Ježíš nadiktoval sestře Faustyně pro její soukromou modlitbu:

10. srpna 1937 jí sám Ježíš přikázal, aby napsala novénu k Božímu Milosrdenství a aby každý den přiváděla do jeho srdce jinou skupinu duší. Sestra Faustyna mu řekla: „Ježíši, nevím, jak mám tuto novénu konat a které duše přivést do tvého nejslitovnějšího Srdce nejdřív. A Ježíš mi odpověděl, že mi na každý den poví, které duše mám uvést do jeho Srdce.“

„Toužím, abys během těchto devíti dní přiváděla duše k prameni mého milosrdenství, aby načerpaly síly a osvěžení i všechnu milost, kterou potřebují v těžkostech života, a zvláště v hodině smrti. Každého dne přivedeš do mého Srdce jinou skupinu duší a ponoříš je do toho moře mého milosrdenství. A já všechny tyto duše uvedu do domu mého Otce. Budeš to dělat v tomto i v budoucím životě. A žádné duši, kterou uvedeš do zdroje mého milosrdenství, nic neodmítnu. Každého dne budeš prosit mého Otce o milosti pro tyto duše pro mé bolestné utrpení.“ (Deníček, 1209)

Text novény ke stažení ve formátu pdf

Více o korunce k Božímu milosrdenství