Skip to main content

Ve dnech 10. až 12. června 2022 u kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě probíhal IV. kongres o Božím milosrdenství.

Motto kongresu Jedině v Kristu nás vybízelo obnovit vztah s milosrdným Pánem, jenž je Cestou, Pravdou a Životem. Slunečné víkendové dny byly protkány společnou i individuální modlitbou, přemýšlením o Božím milosrdenství a sdílením zkušeností.

Kongres byl zahájen Hodinou milosrdenství s korunkou Božího milosrdenství a křížovou cestou, kterou vedly sestry Ježíšovy z Olešné. Následovalo slavení mše svaté vedené Mons. Vojtěchem Cikrlem, biskupem brněnským.

V průběhu kongresu s přednáškou vystoupil také Mons. Adrian Galbas SAC, arcibiskup z Katovic a Mons. Ladislav Hučko, apoštolský exarcha řeckokatolické církve z Prahy.

Na závěr kongresu 12. 6. v 15.00 hod. při děkovné mši svaté hlavní celebrant Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a nově jmenovaný arcibiskup pražský zasvětil Českou republiku Božímu milosrdenství.

Děkujeme otcům pallotinům za zorganizování, po pandemické přestávce, letošního kongresu a všem zaangažovaným lidem za jeho bezproblémový a příjemný průběh.

Jedině v Kristu je naše víra, naděje a láska!