Skip to main content

„Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.“

(Dt 7,9)

Svatý Josef

7. ÚTERÝ                                                                                            

1992: Sv. otec Jan Pavel II. vyhlásil dekret o hrdinských ctnostech služebnice Boží s. Faustyny

20.  PONDĚLÍ                                                                                            

sv. Josefa, patrona Kongregace

21. ÚTERÝ                                                                                          

1936: s. Faustyna opouští Vilno a přijíždí do Varšavy

25.  SOBOTA                                                                                      

1936: s. Faustyna má změnu působiště. Z Vilna odchází do Valendova.

27.  PONDĚLÍ                                                                                    

1937: s. Faustyna končí léčení v nemocnici v Krakově na Prądniku

29.  STŘEDA                                                                                       

1934: s. Faustyna se obětuje za hříšníky a za duše, které ztratili důvěru v Boží Milosrdenství