Skip to main content

„Vašim dětem ať je uloženo činit spravedlnost a prokazovat milosrdenství, ať jsou pamětlivy Boha a dobrořečí jeho jménu v každém čase vpravdě a celou svou silou.

(Tob 14,9)

Obraz Božího milosrdenství

7.  PÁTEK

Velký pátek začíná novéna před svátkem Božího Milosrdenství

16. NEDĚLE

Svátek Božího Milosrdenství

18.  ÚTERÝ

1933 s. Faustyna v Krakově začíná osmidenní duchovní cvičení před věčnými sliby

1993 beatifikace s. Faustyny – 30. výročí

21. PÁTEK

1938 s. Faustyna opět odchází do nemocnice na Pradniku

30. NEDĚLE

1926 Helena Kovalská vstupuje do noviciátu (obláčka), dostává řeholní jméno s. M. Faustyna

1928 s. Faustyna skládá první řeholní sliby

2000 kanonizace bl. s. Faustyny