Skip to main content

Svátek Božího milosrdenství jsme slavili na dvě etapy. První byla farní kavárna s překvapením – kvízem o Božím milosrdenství. Druhá etapa probíhala v klášteře a bylo to moc milé setkání naplněné krásnými svědectvími.

KVÍZ Z FARNÍ KAVÁRNY. KOLIK BYSTE NASBÍRALI BODŮ VY?

 1. Který rok byl vyhlášen „Rokem milosrdenství“?
  a. 2014
  b. 2016
  c. 2018
  • Kde se konaly světové dny mládeže v Roce milosrdenství?
   a. Polsko
   b. Brazílie
   c. Španělsko
  • Klasický výčet skutků tělesného milosrdenství má své kořeny v biblických textech.
   Která z následujících trojic je správně?

   a. Sytit hladové, napájet žíznivé, navštěvovat zemřelé
   b. Utěšovat hladové, napájet žíznivé, pohřbívat pocestné
   c. Napájet žíznivé, přijímat pocestné, utěšovat vězněné
  • Doplň citát:

  „Blahoslavení milosrdní, ……………………………….“

  5. Kdo je autorem následujícího obrazu a jak se obraz jmenuje?

  6. Svatá Faustyna vedla v klášteře obyčejný život služby. Nejčastěji pracovala jako
  a. Kuchařka
  b. Pradlena
  c. Vychovatelka

  7. Napiš celý název řádu, v němž sv. Faustyna žila (název se skládá z pěti slov)

  8. Kdo v biblickém příběhu ošetřil okradeného a zbitého pocestného a kolik za jeho ošetření zaplatil hostinskému?

  9. Který papež ustanovil svátek Božího milosrdenství pro celý svět?
  a. Jan Pavel II.
  b. František
  c. Benedikt XVI.

  10. Pán Ježíš řekl sv. Faustyně kdy se má svátek Božího milosrdenství slavit. Jak jeho přání zní?

  „Svátek Milosrdenství vyplynul z mého nitra, toužím, aby byl slavnostně slaven …………………..

  a. Druhou neděli Velikonoční
  b. První neděli po Velikonocích
  c. Během doby velikonoční

  Správné odpovědi:

  1. 2016
  2. a. Polsko
  3. c. Napájet žíznivé, přijímat pocestné, utěšovat vězněné
  4. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství
  5. Rembrandt van Rijn, Návrat ztraceného syna
  6. a. Kuchařka
  7. Kongregace sester Matky Božího milosrdenství
  8. Samaritán, dva denáry
  9. a. Jan Pavel II.
  10. b. První neděli po Velikonocích (ale termín „Druhou neděli Velikonoční“ označuje stejný den 🙂

  FOTO Z ODPOLEDNÍHO SETKÁNÍ