Skip to main content

„Ty, Bože náš, jsi dobrotivý a věrný, shovívavý a všechno spravující milosrdenstvím.“ 

 (Mudr 15,1)

1. PONDĚLÍ

s. Josefa, dělníka

1933 s. Faustyna v Krakově skládá věčné řeholní sliby. Slavnosti předsedal biskup Stanislav Rospond.

11. ČTVRTEK

1636 s. Faustyna má změnu působiště. Z Derd (vesnice při Varšavě) odjíždí natrvalo do Krakova, kde v r. 1938 umírá.

25. NEDĚLE

Seslání Ducha svatého (Letnice)

1933 s. Faustyna odchází působit do Vilna, kde se poprvé setká se svým zpovědníkem, bl. Michalem Sopočkem.