Skip to main content

Archiv novinek

Aktuality

Na Velehradě se hovořilo o aktuálních otázkách pastorace povolání

Tento týden se na Velehradě setkalo skoro 60 řeholníků, kněží a laiků, aby spolu hovořili o pastoraci povolání v současném světě. Setkání zaštítil pomocný biskup brněnský Pavel Konzbul. Ze Slovenska navštívil konferenci biskup žilinské diecéze Tomáš Galis. Účastníkům konference byly mimo jiného prezentovány výsledky dotazníku, na který odpovědělo přes 250 mladých lidí hledajících svoji životní cestu. (Pokračování textu…)
Sestra Doubravka
30. 1. 2020
Aktuality

Fotogalerie ze setkání v Rovečném

V sobotu 12.10. 2019 se uskutečnilo milé setkání s ctiteli Božího milosrdenství v Rovečné. Nejprve proběhla pobožnost ke sv. Faustyně v místním kostele a poté jsme se přemístili na faru. Následovala beseda o svaté Faustyně, jejím poslání a činnosti sester v dnešní době. Pobožnost i besedu vedla s. Doubravka. Fotogalerie je umístěna na webu člověk a víra. Foto: Stanislav Knotek  
Sestra Doubravka
25. 10. 2019
Aktuality

Ohlédnutí za 5. říjnem

Pro Kongregaci sester Matky božího milosrdenství je 5. říjen velmi důležitým dnem. Připomínáme si totiž svatou Faustynu, která je jedinou světicí našeho řádu. (Pokračování textu…)
Sestra Doubravka
6. 10. 2019
Aktuálně zveme

Pozvánka na oslavu

Naše sestry začaly působit před 25 lety v Ronově nad Doubravou, kam přišly z Polska. Dnes vás chceme pozvat na společné setkání a vzpomínání do Dvora Králové n. L. ve dnech 31.8. - 1.9. 2019 (Pokračování textu…)
Sestra Doubravka
26. 6. 2019