Skip to main content

V tuto hodinu se dostalo milosti celému světu, milosrdenství zvítězilo nad spravedlností.“

(Dn. 1572)

Hodina milosrdenství – 15:00

Takto nazval chvíli své smrti sám Ježíš, když v říjnu 1937 vyzval sestru Faustynu:

„O třetí hodině vyprošuj mé milosrdenství, zvláště hříšníkům, a alespoň na chvilku se zamýšlej nad mým utrpením, zvláště nad mou opuštěností ve chvíli umírání. Je to hodina velikého milosrdenství pro celý svět.“

Dn. 1320

„Připomínám ti, má dcero, že kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř do mého milosrdenství, veleb je a oslavuj; svolávej jeho všemohoucnost na celý svět, zvláště na ubohé hříšníky, vždyť v té chvíli bylo pro všechny duše otevřeno dokořán."

(Slova Pána Ježíše, Dn. 1572)

Jak prožít tuto chvíli

Je zapotřebí vysvětlit, že tu nejde o celých 60 minut, ale o chvíli, v níž Ježíš umírá na kříži, a která podle křesťanské tradice nastala o třetí hodině odpolední.  Vystačí krátká chvíle, abychom se v duchu přenesli na Golgotu ke kříži a spojili se s umírajícím Ježíšem.

Máme rozjímat o tajemství Božího milosrdenství, které se plně zjevilo právě v utrpení a smrti vtěleného Božího Syna. To nás má vést k velebení a oslavě Ježíšova milosrdenství a také – podle jeho přání – k pokorné prosbě o milosrdenství pro celý svět a zvláště pro hříšníky, kteří jsou v největší nouzi.

Kromě toho dal Pán Ježíš sestře Faustyně konkrétní pokyny, jakým způsobem má konat hodinu Milosrdenství:

„Snaž se v tuto hodinu vykonat pobožnost křížové cesty, pokud ti to povinnosti dovolí, a nemůžeš-li se pomodlit křížovou cestu, tak alespoň na chvíli vejdi do kaple a ucti mé Srdce, které je plné milosrdenství v Nejsvětější svátosti; a jestliže nemůžeš přijít do kaple, ponoř se do modlitby tam, kde jsi, alespoň na okamžik“

(Slova Pána Ježíše, Dn. 1572)

Přísliby spojené s touto modlitbou

K modlitbě v hodině Milosrdenství Pán Ježíš připojil přislíbení všech milostí a dočasných dobrodiní:

„V tuto hodinu nic neodmítnu duši, která mě prosí pro mé utrpení“

(Dn. 1320)

A na jiném místě dodal:

„V tuto hodinu vyprosíš pro sebe i pro jiné všechno (jestliže to bude shodné s Boží vůlí).“

(Dn. 1572)