Skip to main content
Category

Aktuality

AktualityČlánky

Jak se modlila sv. Faustyna ke svatému Josefovi

Nedávno se na mě obrátila jedna paní s dotazem, co je to za modlitbu ke sv. Josefovi, o které se zmiňuje sv. Faustyna ve svém Deníčku pod č. 1203: Svatý Josef mě požádal, abych v modlitbách k němu neustala. Sám mi řekl, abych se denně modlila třikrát Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci a jednou "Pamatuj". Díval se velmi přívětivě a dal mi poznat, jak velice je pro to dílo, sliboval mi svou mimořádnější pomoc a ochranu. Denně se ty požadované modlitby modlím a cítím jeho mimořádnou ochranu. (Pokračování textu…)
Sestra Doubravka
16. 2. 2021
AktualityČlánky

Zamyšlení sestry Ludmily nad rokem sv. Ludmily

V posledních měsících jsme v pokušení stěžovat si na to, co nemůžeme a co by bylo, kdyby bylo … Tak mě napadá: nenechme si vzít rok sv. Ludmily. I když je svatoludmilské jubileum záležitostí především lokální církve, nádherně koresponduje s aktuálními celocírkevními imperativy, především výchovou a vzděláním. (Pokračování textu…)
AktualityČlánky

Výročí založení naší Kongregace 1.11.

Prvního listopadu slavíme svátek Všech svatých. Připomínáme si a prosíme o přímluvu všechny, kteří již dosáhli cíle svého života – spojení s Bohem na věky. Jako řádové setry zvlášť důvěrně prosíme o přímluvu ty svaté, kteří měli nějaký vztah s naší Kongregací. (Pokračování textu…)
Sestra Doubravka
29. 10. 2020
AktualityČlánky

Dušičkové odpustky přehledně

Apoštolská penitenciárie na žádost České biskupské konference prodloužila dovolení, aby věřící mohli získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých již týden před dušičkami. Kromě toho Apoštolská penitenciárie z pověření papeže Františka umožnila letos získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých po celý listopad. (Pokračování textu…)
Sestra Doubravka
28. 10. 2020
Aktuality

Přijetí do noviciátu české postulantky Terezy

Po ukončení první etapy formace, tzv. postulátu byla 31.7. 2020 přiajta do noviciátu kandidátka z České republiky. Místo původního jména Tereza nyní bude používat jméno sestra M. Loyola. Jejím patronem je sv. Ignác z Loyoly a shodou okolností se konala slavnost přijetí v den, kdy si tohoto světce připomínáme v církevním kalendáři. Sestře Loyole přejeme krásné prožití noviciátu a vyprošujeme hodně Božího požehnání.