Kde nás můžete potkat?

Objevujeme na nejrůznějších akcích. Těšíme se na Vás.

31. 3. 2019
Dvůr Králové nad Labem
Misijní koláč
22. - 24. 3. 2019
Vřesovice
Duchovní obnova ve farnosti
8. - 10. 3. 2019
Pecka
Hudební soustředění
2. 3. 2019
Troubelice
Duchovní obnova ve franosti
27. 1. 2019
Dvůr Králové nad Labem
Ekumenická bohoslužba
3. - 6. 1. 2019
Dvůr Králové nad Labem
Tříkrálová sbírka
24.12. 2018, 16:00
Chotěborky
Půlnoční mše svatá pro rodiny
24.12. 2018
Dvůr Králové nad Labem
Živý Betlém
20.12. 2018
Dvůr Králové nad Labem
Vánoční posezení u punče v Domě Žofie
14. - 15.12. 2018
Dvůr Králové nad Labem
Duchovní obnova Lectio divina
22.11. 2018
Dvůr Králové nad Labem
Noc venku
21.11. 2018
Dvůr Králové nad Labem
Pouť záchrany města
13.11. 2018
Olomouc
Sympozium o sv. Anežce české
10.11. 2018
Dvůr Králové nad Labem
Národní potravinová sbírka
8. 11. 2018
Dvůr Králové nad Labem
Oblastní setkání katechetů
31. 10. 2018
Praha, Obecní dům
Benefiční koncert
18. 10. 2018
DCŽM Vesmír
Jedeme za mládeží
21. 10. 2018
Dvůr Králové nad Labem
Misijní neděle, Mary's meals
16. 10. 2018
Dvůr Králové nad Labem
Benefiční koncert - Václav Hudeček a Barocco sempre giovane
12. - 14.11. 2018
Velehrad
Duchovní obnova
7. 10. 2018
Slavkovice
Pouť ke svaté Faustyně