Kde nás můžete potkat?

Objevujeme na nejrůznějších akcích. Těšíme se na Vás.

5. 10. 2019
Dvůr Králové n. L.
Sv. Faustyna
5. - 6. 10. 2019
Slavkovice
Pouť ke sv. Faustyně
6. - 8.9. 2019
Koclířov
Seminář o Božím milosrdentví
31.8. - 1.9. 2019
Dvůr Králové n. L.
Oslava našeho jubilea 25 let v ČR
18. - 24.8. 2019
Chotěborky
Ch-bor - farní tábor na Chotěborkách
16.8. 2019
Chotěboř
Setkání animátorů
6. - 10.8. 2019
Dvůr Králové n. L.
Klášterní dílny
21. - 27.7. 2019
Trasa z Mezilesí do Slavkovic
Pěší pouť k Božímu milosrdenství
21.7. 2019
Košice SK
Věčné sliby našich slovenských sester
13.7. 2019
Hradec Králové
Jáhenské svěcení v katedrále
15.6. 2019
Litíč
Pouť do kostela Nejsvětější Trojice
12.6. 2019
Dvůr Králové nad Labem
Mše svatá na zakončení výuky náboženství a rozdání vysvědčení
8.6. 2019
Hradec Králové
Diecézní setkání dětí
30.5. 2019
Dvůr Králové nad Labem
Den zdraví a prezentace sociálních služeb
24.-26. 5. 2019
Pecka
Hudební soustředění s farní scholou
4.5. 2019
Chotěborky
Duchovní obnova pro rodiny
1.5.2019
Krásná - Pěnčín
Kittelova Pouť sv. Josefa
28. 4. 2019
Dvůr Králové nad Labem
Svátek Božího milosrdenství
28. 4. 2019
Slavkovice
Svátek Božího milosrdenství
13.4. 2019
Hradec Králové
Diecézní setkání mládeže
5. - 6. 4. 2019
Dvůr Králové nad Labem
Duchovní obnova Lectio Divina
31. 3. 2019
Dvůr Králové nad Labem
Misijní koláč
22. - 24. 3. 2019
Vřesovice
Duchovní obnova ve farnosti
8. - 10. 3. 2019
Pecka
Hudební soustředění
2. 3. 2019
Troubelice
Duchovní obnova ve franosti
27. 1. 2019
Dvůr Králové nad Labem
Ekumenická bohoslužba
3. - 6. 1. 2019
Dvůr Králové nad Labem
Tříkrálová sbírka
24.12. 2018, 16:00
Chotěborky
Půlnoční mše svatá pro rodiny
24.12. 2018
Dvůr Králové nad Labem
Živý Betlém
20.12. 2018
Dvůr Králové nad Labem
Vánoční posezení u punče v Domě Žofie
14. - 15.12. 2018
Dvůr Králové nad Labem
Duchovní obnova Lectio divina
22.11. 2018
Dvůr Králové nad Labem
Noc venku
21.11. 2018
Dvůr Králové nad Labem
Pouť záchrany města
13.11. 2018
Olomouc
Sympozium o sv. Anežce české
10.11. 2018
Dvůr Králové nad Labem
Národní potravinová sbírka
8. 11. 2018
Dvůr Králové nad Labem
Oblastní setkání katechetů
31. 10. 2018
Praha, Obecní dům
Benefiční koncert
18. 10. 2018
DCŽM Vesmír
Jedeme za mládeží
21. 10. 2018
Dvůr Králové nad Labem
Misijní neděle, Mary's meals
16. 10. 2018
Dvůr Králové nad Labem
Benefiční koncert - Václav Hudeček a Barocco sempre giovane
12. - 14.11. 2018
Velehrad
Duchovní obnova
7. 10. 2018
Slavkovice
Pouť ke svaté Faustyně