Skip to main content

Kde nás můžete potkat?

Objevujeme na nejrůznějších akcích. Těšíme se na Vás.

5.10. 2020
Dvůr Králové nad Labem
Svátek sv. s. Faustyny
23.-29.8. 2020
Chotěborky
Farní tábor
10. - 14.8. 2020
Dvůr Králové nad Labem
Exercicie V Duchu a pravdě
31.7. 2020
Krakow Łagiewniki - obláčka s. Loyoly
Exercicie V Duchu a pravdě
19.4. 2020
Dvůr Králové nad Labem
Svátek Božího milosrdenství
28.2 - 1.3. 2020
Deblín
Duchovní obnova pro farnost
1.2. 2020
Hradec Králové
Setkání zasvěcených osob
26. - 29. 1. 2020
Velehrad
13. Národní setkání koordinátorů Pastorace povolání
3. - 12. 1. 2020
Dvůr Králové nad Labem
Tříkrálová sbírka