Aktuality

Týden modliteb za povolání

57. Světový den modliteb za povolání: Čtyři slova povolání   I letos po zcela zvláštním způsobem prožité postní době a Velikonocích oslavíme spolu s církví po celém světě Týden modliteb za duchovní povolání (27. duben – 3. květen), který vyvrcholí již tradičně na 4. neděli velikonoční, tedy na neděli Dobrého pastýře, 57. Světovým dnem modliteb za povolání. Papež František k této příležitosti připravil i tentokrát své poselství, ve kterém se v krátkosti pozastavuje nad evangelním příběhem o neklidné plavbě učedníků po rozbouřeném Tiberiadském jezeře. Jejich noční cestu plnou strachů, obav a pochybností přirovnává k životní pouti každého z nás. I tentokrát, stejně jako před měsícem…
Sestra Doubravka
29. 4. 2020
AktualityČlánky

Svátek Božího milosrdenství – 19. dubna 2020

Možná si letos mnozí z Vás kladou otázku, jak slavit Svátek Božího milosrdenství v dnešní době. Stejně jako minulý týden, zůstáváme všichni ve svých domovech a modlíme se spolu se svými blízkými v kostele našich rodin. Náš duchovní život naštěstí nezná žádné hranice či karanténu a prosby, které přednášíme, či touhy, které v sobě nosíme, stoupají k Bohu bez překážek. Rozjímejme tedy o velikosti Božího milosrdentví a vyprošujme ho pro celý svět. (Pokračování textu…)
Sestra Doubravka
17. 4. 2020

O nás

Rádi vás necháme nahlédnout do našeho života

Boží milosrdenství

Poslání, kterým žila sv. Faustyna i celá naše Kongregace

Dům svaté Faustyny

Startovací byty pro osoby v nouzi

Misericordia, o.p.s.

Naše nezisková organizace poskytující sociální služby

“Jak velmi potřebuje dnešní svět Boží milosrdenství! Na všech kontinentech se z hlubin lidského utrpení vznáší volání o milosrdenství. Tam, kde vládne nenávist a chuť pomsty, kde válka přináší bolest a smrt nevinným, tam je potřebná milost Božího milosrdenství, která utišuje lidskou mysl, srdce a přináší pokoj. Tam, kde chybí úcta k životu a lidské důstojnosti, tam je potřebná milosrdná Boží láska, neboť v jejím světle vidíme neobyčejnou hodnotu každé lidské bytosti. Svět potřebuje milosrdenství, aby ve světle pravdy byl konec nespravedlnosti.”

Jan Pavel II.Krakov 17. srpna 2002

“Cítím, že ve mně bydlíš s Otcem a s Duchem svatým, ale spíše cítím, že já žiji v tobě, ó Bože. ”

Deníček s. Faustynyč. 478

“Milosrdenství je konkrétní skutek lásky, který odpuštěním přetváří a mění život. Tak se projevuje Jeho božské tajemství. Bůh je milosrdný, jeho milosrdenství trvá navěky, od pokolení do pokolení objímá každého člověka, který v Něho důvěřuje, proměňuje ho a obdarovává svým vlastním životem.”

Papež FrantišekApoštolský list 20.11. 2016

“Ve tvém milosrdném Srdci je všechna má důvěra, trpělivě čekám na tvé slovo, Pane.”

Deníček s. Faustynyč. 1138

“Svatořečení sestry Faustyny je mimořádně přesvědčivé. Tímto svatořečením chceme dnes odevzdat poselství milosrdenství novému tisíciletí. Odevzdávám ho všem lidem, aby se učili plně poznávat skutečnou tvář Boha i skutečnou tvář člověka.”

Jan Pavel II.Řím 30. dubna 2000

“Chci milosrdenství, ne oběti.´ Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky…”

Matouš 9:13

“Je totiž dobré nikdy nezapomenout na to, že milosrdenství není abstraktní slovo, nýbrž životní styl. … Jedna věc je mluvit o milosrdenství a druhá žít jej. Parafrázováním slov svatého apoštola Jakuba (srov. 2,14-17) bychom mohli říci, že milosrdenství bez skutků je mrtvé. Právě tak tomu je! Milosrdenství žije svým neustálým dynamismem vycházení v ústrety potřebám a nouzi těch, kteří duchovně a materiálně strádají. Milosrdenství má oči k vidění, uši ke slyšení, ruce k pozvedání.”

Papež FrantišekKatecheze 30.6. 2016

“Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínu tvých křídel.”

Žalm 36:8