Skip to main content

Jsme společenstvím řeholních sester,

které následují Krista cestou úplné odevzdanosti.

Své rozhodnutí žít evangelními radami stvrzujeme slibem čistoty, chudoby a poslušnosti.

Jako hlavní směr našeho života jsme si zvolily Boží milosrdenství, které chceme vyprošovat v modlitbě, mluvit o něm druhým a prokazovat je svými skutky.

Náš život

Od roku 1994 působíme v České republice. Žijeme v malé komunitě ve Dvoře Králové nad Labem. Snažíme se aktivně naplňovat naši spiritualitu milosrdenství v konkrétních podmínkách místního společenství a také v tomto kontextu odpovídat na aktuální potřeby české církve. Angažujeme se v těchto oblastech:

Dům svaté Faustyny

Opravily jsme dům, kde vzniklo 8 startovacích bytů. Slouží těm, kdo se potřebují na čas zastavit a zamyslet nad ním, kam směřují a co by potřebovali v životě přenastavit, aby jejich další putování bylo zodpovědnější a dávalo větší smysl.

Misericordia, o.p.s.

Založily jsme neziskovku, která se zaměřuje na začlenění sociálně znevýhodněných osob do společnosti a poskytování služeb vedoucích k jejich sociální rehabilitaci.

Farnost

Zapojujeme se do života farnosti, pracujeme jako katechetky a pastorační asistentky: katecheze dětí, schola, senioři, rodiny, kostel

Služba v Charitě

  • Občanská poradna – psychologické poradenství
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka

Duchovní obnovy a jiný servis

Organizujeme duchovní programy o Božím milosrdenství ve farnostech, poskytujeme duchovní doprovázení.

Jak to u nás vypadá

Očekáváte-li při návštěvě našeho kláštera vysokou zeď a za ní tiché éterické bytosti pohybující se po dlouhých a studených chodbách, budete pravděpodobně zaskočeni pravým opakem. Přijeďte a přesvědčíte se sami.

Historie

Naši Kongregaci založila ve Varšavě roku 1862 Teresie Ewa Potocká z rodu Sulkowskich jako samostatnou a nezávislou řeholi. Pro své společenství nalezla vzor v práci Matky Teresie Rondeau a jejím Domě Milosrdenství ve francouzském Laval, kde se sestry věnovaly ženám a dívkám na okraji společnosti.

Více

Povolání k zasvěcenému životu

“Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství.”

Jer 31,3
Více

„Předkládám ti tři způsoby, jak prokazovat bližním milosrdenství: první skutkem, druhý slovem, třetí modlitbou. V těchto třech stupních je obsažena plnost milosrdenství a je nezvratným důkazem lásky ke mně. Takto duše oslavuje a ctí mé milosrdenství."

sv. FaustynaDeníček 742