Skip to main content

BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

“Mé milosrdenství je tak veliké, že jím nepronikne žádný rozum, ani lidský, ani andělský, za celou věčnost. Vše, co existuje, má svůj původ v nitru mého milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.”

Slova Pána Ježíše k sestře Faustyně, Dn 699

Svatá Faustyna

“Dnes posílám celému lidstvu tebe se svým milosrdenstvím. Nechci zraněné lidstvo trestat, nýbrž toužím je vyléčit přivinutím na své milosrdné Srdce.”

Slova Pána Ježíše k sestře FaustyněDn 1588
Více

Obraz Božího milosrdenství

“Večer, když jsem byla v cele, uviděla jsem Pána Ježíše oblečeného do bílých šatů. Jednu ruku měl pozdviženu k žehnání a druhá se dotýkala šatů na hrudi. Z poodhrnutých šatů na hrudi vycházely dva velké paprsky: jeden červený a druhý světlý (...). Po chvíli mi Ježíš řekl: Namaluj obraz podle toho, co vidíš, s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti.”

Dn 47
Více

Korunka k Božímu milosrdenství

“Má dcero, vybízej duše k modlitbě té korunky, kterou jsem ti předal. Skrze modlitbu této korunky rád dám lidem všechno, oč mě budou prosit. Když se ji budou modlit zatvrzelí hříšníci, naplním jejich duše pokojem a hodina jejich smrti bude šťastná.”

Slova Pána Ježíše k sestře FaustyněDn 1541
Více

Svátek Božího milosrdenství

“Svátek Milosrdenství vzešel z mého nitra, toužím, aby byl slavnostně slaven první neděli po Velikonocích. Lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí ke zdroji mého milosrdenství.”

Slova Pána Ježíše k sestře FaustyněDn 699
Více

Hodina Božího milosrdenství

“Ve tři hodiny vyprošuj mé milosrdenství, zvláště hříšníkům a alespoň na chvilku se zamýšlej nad mým utrpením, zvláště nad mou opuštěností ve chvíli umírání. Je to hodina velikého milosrdenství pro celý svět. Dovolím ti proniknout do mého smrtelného smutku, v tuto hodinu nic neodmítnu duši, která mě prosí pro mé utrpení...”

Slova Pána Ježíše k sestře FaustyněDn 1320
Více

Šíření úcty k Božímu milosrdenství

“Duše, které šíří úctu k mému milosrdenství, ochraňuji po celý život jako něžná matka své nemluvně a v hodině smrti nebudu jejich soudcem, ale milosrdným Spasitelem.”

Slova Pána Ježíše k sestře FaustyněDn 1075
Více

Materiály pro inspiraci

  • knihy

  • texty (ke stažení)

  • audio

  • video

Více