Category

Články

AktualityČlánky

Jak se modlila sv. Faustyna ke svatému Josefovi

Nedávno se na mě obrátila jedna paní s dotazem, co je to za modlitbu ke sv. Josefovi, o které se zmiňuje sv. Faustyna ve svém Deníčku pod č. 1203: Svatý Josef mě požádal, abych v modlitbách k němu neustala. Sám mi řekl, abych se denně modlila třikrát Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci a jednou "Pamatuj". Díval se velmi přívětivě a dal mi poznat, jak velice je pro to dílo, sliboval mi svou mimořádnější pomoc a ochranu. Denně se ty požadované modlitby modlím a cítím jeho mimořádnou ochranu. (Pokračování textu…)
Sestra Doubravka
16. 2. 2021