Skip to main content

„Kdo prokazuje vděčnost, přináší oběť bílé mouky, kdo činí milosrdenství, obětuje oběť chvály.“

(Sir 35,2)

Archanděl Michael

2. SOBOTA

1938 o. Sopočko navštívil s. Faustynu v nemocnici v Krakově. S. Faustynu viděl naposledy.

14. ČTVRTEK

1936 s. Faustyna se setkává s o. arcibiskupem Romualdem Jalbrzykovským v Krakově

17. NEDĚLE

1938 s. Faustyna se vrací z nemocnice do kláštera

19. ÚTERÝ

1936 s. Faustyna absolvuje lékařská vyšetření v Krakově na Pradniku

29. PÁTEK sv. Michaela Archanděla, patrona Kongregace