Skip to main content

Milosrdenství vytrhuje ze smrti a očišťuje od každého hříchu. Ti, kdo prokazují milosrdenství, budou nasyceni životem.“

 (Tob 12,9)

Nejsvětější Srdce Ježíšovo

11. 6. 1929

s. Faustyna končí pobyt ve Vilně, kde zastupovala sestru, která byla na třetí probaci (= příprava na věčné sliby)

Je ji přidělena práce kuchařky v kongregačním domě ve Varšavě – Grochově.

Červen 1930

Přijíždí do kongregačního domu v Plocku kde pracuje v pekárně, kuchyni                   a v pekařství.

Červen 1934

Malíř Eugen Kazmirowski dokončil obraz Božího Milosrdenství. S. Faustyna pláče, že Pán Ježíš není tak krásný, jak ho viděla. Tuto událost opisuje v Deníku 313.