Skip to main content

„Dobrá je modlitba v pravdě a milosrdenství se spravedlností je lepší než bohatství s bezprávím. Je lépe prokazovat milosrdenství než shromažďovat zlato.

(Tob 12,8)

7. PÁTEK

  1929 s. Faustyna je vyslána do Kiekrze, kde v kuchyni má zastupovat nemocnou sestru

  22. SOBOTA

  sv. Marie Magdalény, patronky Kongregace

  27. ČTVRTEK

  začíná novéna před svátkem hlavní Patronky Kongregace, Matky Božího Milosrdenství

  29. SOBOTA

  1937 s. Faustyna začíná pobyt v Rabce při Krakově

  31. PONDĚLÍ

  sv. Ignáce z Loyoly, patrona Kongregace