Skip to main content

„Nechť nyní Hospodin prokáže milosrdenství a věrnost vám. I já vám budu prokazovat dobro za to, co jste učinili.“

 (2 Sam 2,6)

1. ÚTERÝ 

1925 Helena Kovalská byla přijatá do Kongregace a ve Varšavě začíná postulát

5. SOBOTA

svátek hlavní Patronky Kongregace – Matky Božího Milosrdenství

10. ČTVRTEK

1937 s. Faustyna končí pobyt v Rabce

12. SOBOTA

1934 o. Michal Sopočko uděluje s. Faustyně svátost nemocných

25. PÁTEK

1905 narození Heleny Kovalské

1938 s. Faustyna podruhé přijímá svátost nemocných

27. NEDĚLE

1905 křest Heleny Kovalské v kostele sv. Kazimíra ve Šviniciach Varckich