Skip to main content

Římskokatolická farnost Deblín a Křoví Vás srdečně zve na

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU

 Pod vedením sester z Kongregace Matky Božího milosrdenství

28. 2. – 1. 3. 2020 v Deblíně

 

Pátek 28. 2.

16.00 příležitost k tiché adoraci a svátost smíření

17.00 mše svatá

18.00 přednáška na faře: Svatá Faustyna a její poselství

Představení sester a jejich činnosti v České republice

 

Sobota 29. 2.

  7.45 mše svatá

  9.00 přednáška na faře: Panna Maria a Boží milosrdenství

10.00 přednáška na faře: Podobenství o marnotratném otci

13.30 až 15.00 program pro děti na faře

16.00 až 18.00 program pro mládež na faře

19.00 až 20.00 adorace se zpěvem chval v kostele

 

Neděle 1. 3.

  7.45 mše svatá v Deblíně

  9.30 mše svatá v Křoví

11.00 mše svatá v Kuřimské Nové Vsi

Sestry budou mít po každé mši svaté krátké svědectví.

/home/www/kmbm.cz/www/kmbm.cz/wp content/uploads/2020/02/obnova deblin