Skip to main content

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
23. – 28. SRPNA 2021

Datum cvičení
Zahájení: pondělí 23. 8. v 18:00 večeří (možnost přijezdu během dne)
Zakončení: sobota 28. 8. v 15:30, možnost odjezdu také v neděli po mši v 10:00 (je třeba připlatit za nocování)         

Organizátor akce
Sestry Matky Božího milosrdenství

Adresa konání cvičení
Bozkov (http://www.farnostbozkov.cz/poutni-d-m—cz.html)

Kapacita duchovních cvičení
20 osob
Pro koho jsou cvičení určena
Věřící muži i ženy

Cena
za ubytování a jídlo 1500,- /osobu (+ příspěvek za organizaci dobrovolný)

Ubytování
v poutním domě: http://www.farnostbozkov.cz/poutni-d-m—cz.html

Co můžete očekávat
Meditace s Božím slovem
Denně mše svatá
Individuální duchovní doprovázení během cvičení
Skupinová setkávání
Chvály
Možnost odpočinku
Setkání s činností a specifiky komunity sester
Podstatná část cvičení je organizována v tichu

Co s sebou
Písmo
Přezůvky
Pohodlné oblečení
Zápisník
Hudební nástroje dobrovolně 😊

Jak se přihlásit + dotazy
s. M. Dagmar Litošová
tel. 733 741 994 nebo e-mailem: smdagmar@gmail.com