Vánoční přání 2018 od sester Kongregace Matky Božího milosrdenství.